ผู้ก่อตั้ง Lightster กล่าวถึงความสําคัญของการรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับธุรกิจของแคนาดา
คุณควรทําการทดสอบผู้ใช้บ่อยแค่ไหน?
กันยายน 7, 2023
คุณจะชนะได้อย่างไรด้วยการร่วมมือกับลูกค้า
กันยายน 8, 2023